Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi LNPU

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhớ nà :3
  30 Tháng năm 2019
 2. LNPU
  LNPU
  ai nà lâu gồi hông gặp
  30 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bận lắm à?
  30 Tháng năm 2019
 4. LNPU
  LNPU
  ờm vì sắp thi thi òi mà, mà bữa trước lo văn nghệ thi cử tổng kết nhìu chuyện lém
  30 Tháng năm 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thi gì vậy? Chắc bạn thi HK xong rồi đúng hơm? :33
  30 Tháng năm 2019
 6. LNPU
  LNPU
  thi vào lớp 10 ó
  30 Tháng năm 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  À, thi tốt nhá <3
  30 Tháng năm 2019
 8. LNPU
  LNPU
  ok thi vào chuyên nên chẹp chẹp...
  30 Tháng năm 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  khó đúng không? :D Nhưng cố gắng lên nào, hết sức luôn nhé
  30 Tháng năm 2019
 10. LNPU
  LNPU
  hụ hụ đang lê lết ở nhà những ngày cuối cùng roài thi xong mới được nghỉ hè
  30 Tháng năm 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tội ghê ._. * vỗ vỗ * gắng lết xong rồi thi cho tốt nhé :p
  30 Tháng năm 2019
 12. LNPU
  LNPU
  ờm sợ thi xong ng ta báo rớt là....
  30 Tháng năm 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chắc chết '-'
  30 Tháng năm 2019
 14. LNPU
  LNPU
  chuẩn luôn, trong lưu bút của tụi bạn ghi là sau ngày hông được học với nhau nữa, thi rớt chắc quê độ
  30 Tháng năm 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhưng đừng vì vậy mà nản chí :3 Phải cố gắng lắm thì mới đậu được, mà ôn chắc cũng kinh lắm nhỉ? :v
  30 Tháng năm 2019
 16. LNPU
  LNPU
  hông đâu
  30 Tháng năm 2019
 17. phamkimcu0ng
  30 Tháng năm 2019
 18. LNPU
  LNPU
  ý là hông có ôn kinh vậy đâu
  30 Tháng năm 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  tầm nào? :v
  30 Tháng năm 2019
 20. LNPU
  LNPU
  hông bít =>
  30 Tháng năm 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :vv Bạn ôn mà không biết
  30 Tháng năm 2019
 22. LNPU
  LNPU
  ^^
  30 Tháng năm 2019
 23. phamkimcu0ng
  30 Tháng năm 2019
-->