Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Như Tuyết

 1. strong brave
  strong brave
  bạn đó đăng thế ms chất
  30 Tháng năm 2019
 2. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  chất gì mà khiến người khác rối. Chậc
  30 Tháng năm 2019
 3. strong brave
  strong brave
  hình như là viết văn bằng từ vựng tieng anh ^^
  30 Tháng năm 2019
 4. Nguyễn Tin
  Nguyễn Tin
  anh đó
  viết văn bằng tiếng anh ấy
  30 Tháng năm 2019
 5. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Đề bài là gì?
  30 Tháng năm 2019