Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ờ thì .... cái bthg nhất mà (cơ bản đó :D )
  30 Tháng năm 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  @_@ M đến từ hành tinh nào vậy??????
  30 Tháng năm 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  giỏi hóa ko mà đòi sao hỏa??
  30 Tháng năm 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thế thì chưa đủ trình làm dân sao hỏa :D
  30 Tháng năm 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ủa thế sao :v đĩa bay t mất r
  30 Tháng năm 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chắc m thuộc dạng mất trí nhớ or bại não gì đấy, ko nhớ đc quê hương của mình :)
  30 Tháng năm 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  hông, là sao hỏa :>
  30 Tháng năm 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Sao hỏa cái con cua :)
  30 Tháng năm 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
-->