Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Ui ui giống như ngóng chờ người thương á chị :D
  28 Tháng năm 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hiuhiu, thương gì mà thương, chờ nó về để chị còn hành tiếp ấy mà @v@
  28 Tháng năm 2019
 3. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Hihi ^^
  28 Tháng năm 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Riêng Vũ phải oánh :D (M có đọc đc thì chuẩn bbij tinh thần nha Vũ ^^)
  28 Tháng năm 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  T đổi ý rồi :)
  30 Tháng năm 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đi chơi ngoan đi, đừng để bị nghiệp quật chết nha ^^
  30 Tháng năm 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  =-= đừng rủa
  30 Tháng năm 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hehe, nhớ chụp ảnh checkin nha
  30 Tháng năm 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  chụp đi thì có :)
  30 Tháng năm 2019
 13. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Gửi ht cho t đc rồi :)
  30 Tháng năm 2019
 15. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  k :D việc gì phải gửi (do t xấu :<;)
  30 Tháng năm 2019
 16. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thì gọi là checkin thôi mừ
  30 Tháng năm 2019
 17. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 18. Pineapple <3
  Pineapple <3
  M nghĩ gì?? 1 đứa đi học 1 đứa đi chơi đã bực mình lắm rồi :D Tha cái con cua @v@
  30 Tháng năm 2019
 19. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng năm 2019
 20. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Hicc...em mới chỉ trả lời có 2 câu mà mấy chục thông báo :(
  30 Tháng năm 2019
 21. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  :3 a vs nó nt chửi nhau thì mấy trăm á
  30 Tháng năm 2019
 22. Pineapple <3
  Pineapple <3
  :p khẩu nghiệp cho lắm vào :D Nghiệp quật chết :D
  30 Tháng năm 2019
 23. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thôi pp t đi đây ~ ~
  30 Tháng năm 2019
 24. Pineapple <3
  Pineapple <3
  :p ngoan đi, đừng tạo nghiệp nữa nha ^^
  30 Tháng năm 2019
-->