Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Mian?
  28 Tháng năm 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ukm
  là em
  Mian là biệt danh thôi
  Mai và Mian nó na ná mà
  28 Tháng năm 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  À, ra z ^^
  28 Tháng năm 2019
 4. Kuroko - chan
  28 Tháng năm 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Mà đừng buồn nữa nha
  Em đang đau mà còn buồn nữa
  28 Tháng năm 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vì buồn mới đau
  28 Tháng năm 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Ukm :(
  Z đừng buồn nữa nha
  28 Tháng năm 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  để coi
  28 Tháng năm 2019
 9. Tohru - san
  28 Tháng năm 2019
 10. Kuroko - chan
  28 Tháng năm 2019
 11. Tohru - san
  28 Tháng năm 2019
 12. Kuroko - chan
  28 Tháng năm 2019
 13. Tohru - san
  28 Tháng năm 2019
-->