Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Minidora

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Hii :D
  28 Tháng năm 2019
 2. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Đang làm gì đó ?
  28 Tháng năm 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  rì pót thôi :3
  28 Tháng năm 2019
 4. Minh Minidora
  Minh Minidora
  thích tạo nghiệp nhở
  28 Tháng năm 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  à thì .....
  Khi nào nghiệp đè thì có BQT gánh , em không lo :v
  28 Tháng năm 2019
 6. Minh Minidora
  28 Tháng năm 2019
 7. Minh Minidora
  Minh Minidora
  HV CLB Lịch sử là gì vậy Nhi ?
  29 Tháng năm 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  hội viên câu lạc bộ lịch sử đó
  29 Tháng năm 2019
 9. Minh Minidora
  29 Tháng năm 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  anh Lanh cấp nhầm nhưng em thấy đẹp nên không báo sửa :v
  29 Tháng năm 2019
 11. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Để thế luôn cho oai nhỉ
  29 Tháng năm 2019
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  vừa là Phó chủ nhiệm vừa là hội viên :v
  29 Tháng năm 2019
 13. Minh Minidora
  Minh Minidora
  dữ ha :D
  29 Tháng năm 2019
 14. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  nếu CLB tuyển hội viên thì có vào không
  29 Tháng năm 2019
 15. Minh Minidora
  Minh Minidora
  vào gì cơ ?
  29 Tháng năm 2019
 16. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  vào làm hội viên CLB ý
  29 Tháng năm 2019
 17. Minh Minidora
  Minh Minidora
  à, cái đó thì cx chưa bik nữa, sợ không có thời gian nhiều để tham gia
  29 Tháng năm 2019
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  em chỉ nói vậy thôi à, chưa biết có tuyển không :D
  29 Tháng năm 2019
-->