Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Mặt Trăng

 1. Roshan
  Roshan
  Vietsud t với!!
  3 Tháng sáu 2019
 2. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  m hỏi chị gu gồ chưa :>>
  3 Tháng sáu 2019
 3. Roshan
  Roshan
  Chưa đang on = đt nên chưa bít hỏi kiểu j hớt!! °√°
  3 Tháng sáu 2019
 4. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  cần t vietsub hôngggg
  3 Tháng sáu 2019
 5. Roshan
  Roshan
  Có á, bợn Nhee xinh gái vietsud hộ mk vs:>>>>
  3 Tháng sáu 2019
 6. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  ok
  cậu đi đâu hay làm gì cũng được, miễn là đừng rời xa tôi, tôi thích cậu :pP
  3 Tháng sáu 2019
 7. Roshan
  Roshan
  Bạn Nhi lại tương tư anh nào roài!!! :D
  3 Tháng sáu 2019
 8. Cô Bé Mặt Trăng
  3 Tháng sáu 2019
-->