Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Ngọc Hạ Đan

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  avt trong team á bạn
  chưa công bố ra công chúng đâu bạn
  27 Tháng năm 2019
 2. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  cho mượn đỡ nha
  27 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  @Orchid Anh bạn copy lại của tụi mình là sẽ có ^^
  27 Tháng năm 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  tự nhiên nhé :D
  27 Tháng năm 2019
 5. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  27 Tháng năm 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không có gì nhé ^^
  27 Tháng năm 2019
-->