Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  Em thì vui nó lắm :V
  26 Tháng năm 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ._. Chị có 7,5 thui =(
  26 Tháng năm 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  em 9.5
  26 Tháng năm 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  anh t được có 7,2 thôi :v
  26 Tháng năm 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  =.= Chị bị nó kéo từ 9,2 xuống 8,7
  26 Tháng năm 2019
 6. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Tr ơi hay tin gì chưa
  Hạng 1 luôn ghê trời
  26 Tháng năm 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :vv Muốn xem điểm không? :3 Chưa biết hạng mấy nhưng đủ điểm cả rồi =)
  26 Tháng năm 2019
 8. phamkimcu0ng
  26 Tháng năm 2019
 9. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Hạng 1
  26 Tháng năm 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Con kia kinh lắm, không thể khinh suất ._.
  26 Tháng năm 2019
 11. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Tui xem rồi
  9,1 hạng 1
  Chúc mừng
  26 Tháng năm 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chưa mà ._.
  26 Tháng năm 2019
 13. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Rồi mẹ ơi
  26 Tháng năm 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chưa :vv Có 9,1 nhưng xếp hạng: ...
  26 Tháng năm 2019
 15. NTD Admin
  26 Tháng năm 2019
 16. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Có rồi
  26 Tháng năm 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  HK2 này đã cố gắng rất nhiều :3 Và rồi kết quả sẽ ra sao? ;-;
  26 Tháng năm 2019
 18. NTD Admin
  NTD Admin
  Em cũng thế này ... văn nó kéo xuống chỉ 8,8 thôi
  26 Tháng năm 2019
 19. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Anh cũng vậy 8,6 nó kéo xuống 8,4 hic hic
  26 Tháng năm 2019
 20. phamkimcu0ng
  26 Tháng năm 2019
 21. NTD Admin
  NTD Admin
  T.T
  26 Tháng năm 2019
-->