Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chị Bảy

 1. strong brave
  strong brave
  hỏi tui à
  25 Tháng năm 2019
 2. Chị Bảy
  Chị Bảy
  chứ ai nữa
  25 Tháng năm 2019
 3. strong brave
  strong brave
  tui thi trường bù đăng thui tưởng bạn thì trường bù đăng thì hulô đó mà
  25 Tháng năm 2019
 4. strong brave
  strong brave
  mà bữa thi hsg bạn dc giải ko
  25 Tháng năm 2019
-->