Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chị Bảy

 1. sieutritue22101111@gmail.com
  25 Tháng năm 2019
 2. Chị Bảy
  Chị Bảy
  chứ ai nữa
  25 Tháng năm 2019
 3. sieutritue22101111@gmail.com
  sieutritue22101111@gmail.com
  tui thi trường bù đăng thui tưởng bạn thì trường bù đăng thì hulô đó mà
  25 Tháng năm 2019
 4. sieutritue22101111@gmail.com
  sieutritue22101111@gmail.com
  mà bữa thi hsg bạn dc giải ko
  25 Tháng năm 2019
-->