Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  Lại gần hôn anh.....
  24 Tháng năm 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  anh sẽ để em mặt trời
  24 Tháng năm 2019
 3. s2no12k3
  s2no12k3
  Lại gần hôn anh.....
  25 Tháng năm 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hay em để anh chơi vơi
  26 Tháng năm 2019
 5. s2no12k3
  s2no12k3
  h còn đôi ta .....
  29 Tháng năm 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  kia là núi đây là nhà
  29 Tháng năm 2019
-->