Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. temotojirimo12
  23 Tháng năm 2019
 2. phamkimcu0ng
  23 Tháng năm 2019
 3. temotojirimo12
  23 Tháng năm 2019
 4. NTD Admin
  NTD Admin
  Bà lúc nào mà chả vui :v
  23 Tháng năm 2019
 5. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  có chuyện gì mà thế ?:3
  23 Tháng năm 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  23 Tháng năm 2019
 7. NTD Admin
  NTD Admin
  Sửa điểm rồi , bà cô vô sai
  23 Tháng năm 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :vv chỗ nào?
  23 Tháng năm 2019
 9. NTD Admin
  NTD Admin
  tất cả ... nhìn bị nhầm .... :vvvv
  Chẳng có cái nào tạch hết nah
  23 Tháng năm 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Điểm thi cơ :v
  23 Tháng năm 2019
 11. NTD Admin
  NTD Admin
  8,8 ...
  23 Tháng năm 2019
 12. NTD Admin
  NTD Admin
  khoan khoan ,... chúc chị vui vẻ
  23 Tháng năm 2019
 13. phamkimcu0ng
  23 Tháng năm 2019
 14. NTD Admin
  NTD Admin
  thấy bà unfolow bớt rồi ha
  23 Tháng năm 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  tại sợ ngập thông báo -.-
  23 Tháng năm 2019
 16. NTD Admin
  NTD Admin
  ai bảo follow cho lắm ... coi em mà học hỏi này :D
  23 Tháng năm 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  có 404 thôi mà :3
  23 Tháng năm 2019
 18. NTD Admin
  NTD Admin
  ít nhỉ :D
  23 Tháng năm 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ờ :v Hồi đó có bớt rồi đấy ^^
  23 Tháng năm 2019
 20. NTD Admin
  NTD Admin
  Có nhiều người không đáng được follow
  23 Tháng năm 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  lại nữa rồi =.=
  23 Tháng năm 2019
 22. NTD Admin
  NTD Admin
  Đúng mà :v
  23 Tháng năm 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chị hiểu mà :D
  23 Tháng năm 2019
 24. NTD Admin
  NTD Admin
  có chi chị qua wall em ta nói đi , không mấy người kia cháy noti đấy
  23 Tháng năm 2019
 25. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  kệ đi :D
  23 Tháng năm 2019
 26. NTD Admin
  NTD Admin
  ừ nốt công cho ngập luôn
  23 Tháng năm 2019
 27. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị từng làm thế rồi, bị chửi hội đồng lun :3
  23 Tháng năm 2019
 28. NTD Admin
  NTD Admin
  report ...
  23 Tháng năm 2019
 29. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thôi :v Chị không thích report những ai cmt bên wall chị :3
  23 Tháng năm 2019
 30. temotojirimo12
  temotojirimo12
  cháy luôn cái thông báo
  23 Tháng năm 2019
 31. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ít mờ :3
  23 Tháng năm 2019
 32. temotojirimo12
  temotojirimo12
  qua ht hỏi cái nì
  23 Tháng năm 2019
-->