Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ar y kd mbr?

 1. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  vừa thả sứ giả chuẩn bị húc vào trụ team nó thì tự nhiên Bard team ình lại ulti vào đúng cái trụ đấy :mad:
  23 Tháng năm 2019
 2. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  Liên Minh hả :>
  24 Tháng năm 2019
 3. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  đoán xem :D
  24 Tháng năm 2019
 4. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  đoán r
  24 Tháng năm 2019