Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Ngày này là ngày j?
  22 Tháng năm 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  ngày ấy ấy
  22 Tháng năm 2019
 3. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Ngày ấy ấy là ngày j?
  22 Tháng năm 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  lá ngaỳ ấy ấy ấy
  22 Tháng năm 2019
 5. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Chậc, m mắc bệnh nhây của thằng Nhợt rùi thì phải?
  22 Tháng năm 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t đâu có đâu =)))
  22 Tháng năm 2019
 7. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Có đó
  22 Tháng năm 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t rất bình thường mà =)))
  22 Tháng năm 2019
 9. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Nhưng t thấy m bất bình thường rùi
  22 Tháng năm 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  lâu lâu phải nhây 1 chút
  t hiền nhiều quá rồi =)))
  22 Tháng năm 2019
 11. Mart Hugon
  Mart Hugon
  T hiền hơn m nhiều nên có lẽ giờ t cũng phải nhây
  22 Tháng năm 2019
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  nhây đi m , team nhây chờ m vào hội :3
  22 Tháng năm 2019
 13. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Nhưng phải nhây kiểu j m?
  22 Tháng năm 2019
 14. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  thì cứ nhây nhây là được =))
  Như t vầy nè = )))
  22 Tháng năm 2019
 15. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Nhưng nhây kiểu j?
  22 Tháng năm 2019
 16. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  chịu thôi :v
  22 Tháng năm 2019
 17. Mart Hugon
  Mart Hugon
  T hỏi m là nhây kiểu j mà?
  23 Tháng năm 2019
 18. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t có nhây đâu =)))
  23 Tháng năm 2019
 19. Mart Hugon
  Mart Hugon
  T bảo m nhây đâu, t đang nhây m đó
  23 Tháng năm 2019
 20. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t có thấy m nhây mấy đâu =)))
  23 Tháng năm 2019
 21. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Chưa đến lúc nha
  23 Tháng năm 2019
 22. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  ớ thế har =)))
  23 Tháng năm 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  t sợ team này quá -.-
  23 Tháng năm 2019
 24. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  team gì m =)))
  23 Tháng năm 2019
 25. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nhây đó :v
  23 Tháng năm 2019
 26. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  t cũng vào team đi =)))
  23 Tháng năm 2019
 27. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nói lộn kìa :v
  23 Tháng năm 2019
 28. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  thì m cũng hiểu rồi đấy :v
  23 Tháng năm 2019
 29. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  =) T sợ nhây không lại :v
  23 Tháng năm 2019
 30. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  23 Tháng năm 2019
 31. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  quen :vv Nó thì thánh rùi :p
  23 Tháng năm 2019
 32. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Cứ chui vào vk, k nhây được thì thành lập nốt team đánh đập
  23 Tháng năm 2019
 33. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  hay nè =)))
  23 Tháng năm 2019
 34. phamkimcu0ng
  23 Tháng năm 2019
 35. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Nếu hay thì t là trong team đó nhe
  23 Tháng năm 2019
 36. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  tất nhiên , t nữa =)))
  23 Tháng năm 2019
 37. Mart Hugon
  Mart Hugon
  M nghĩ nên khai trương team với đối tượng nào
  23 Tháng năm 2019
 38. phamkimcu0ng
  23 Tháng năm 2019
 39. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  vào Team mình trước đê
  23 Tháng năm 2019
 40. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Okie :>
  24 Tháng năm 2019
-->