Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. SRILU
  SRILU
  a khải killar
  22 Tháng năm 2019
 2. kanna kamui
  22 Tháng năm 2019
 3. kanna kamui
  kanna kamui
  nhớ anh quá đi, huhu
  22 Tháng năm 2019
 4. SRILU
  SRILU
  sao thế em gái
  22 Tháng năm 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  mấy ngày nay mất điện, đã thế điện thoại em nó hỏng nữa
  22 Tháng năm 2019
 6. SRILU
  SRILU
  chán v
  23 Tháng năm 2019
 7. kanna kamui
  kanna kamui
  thế mới không nói chuyện với anh được
  23 Tháng năm 2019
 8. SRILU
  SRILU
  hic hic
  23 Tháng năm 2019
 9. kanna kamui
  kanna kamui
  sao dợ onii ?
  23 Tháng năm 2019
 10. SRILU
  SRILU
  bùn em ưi
  23 Tháng năm 2019
-->