Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mai Anh 2k5

 1. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  có j hơi lạ
  22 Tháng năm 2019
 2. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  sao vậy ?
  22 Tháng năm 2019
 3. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  2 bạn bằng tuổi nhau mà
  22 Tháng năm 2019
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  lạ chỗ nào ?.-.
  22 Tháng năm 2019
 5. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  ..... mình không để ý năm sinh -.-
  22 Tháng năm 2019
 6. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  thì trên đó
  22 Tháng năm 2019
 7. Trang Vũ 2k5
  22 Tháng năm 2019
 8. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  đã bị xóa -.-
  22 Tháng năm 2019
 9. Trang Vũ 2k5
  23 Tháng năm 2019
-->