Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Shirayuki_Zen

 1. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  đg off bà ạ :D
  21 Tháng năm 2019
 2. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  sao bà ko bật nút xanh thế ?
  21 Tháng năm 2019
 3. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  tại tui đăng nhập cả trên điện thoạt bật sợ online 24/24 bà ạ :)
  21 Tháng năm 2019
 4. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  ặc
  đặng xuất ik
  21 Tháng năm 2019
 5. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  để đấy lúc vào cho tiện đăng xuất chi bà :)
  21 Tháng năm 2019
 6. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  haizzz, lạy :D
  21 Tháng năm 2019
 7. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  tui lười lém^^
  21 Tháng năm 2019