Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tranphantho251076@gmail.com

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cái gì đây cô gái????
  29 Tháng năm 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Hửm???
  Ây giờ ah ms để ý á
  29 Tháng năm 2019
 3. Kuroko - chan
  29 Tháng năm 2019
 4. Tranphantho251076@gmail.com
  Tranphantho251076@gmail.com
  Hầy spam nhiều thế kia mà h ms biết
  Lạy các mẹ luôn
  30 Tháng năm 2019
 5. Kuroko - chan
  30 Tháng năm 2019
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Who knows
  30 Tháng năm 2019
-->