Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  chúc mừng Mai nha!! :D
  P/s: may vẫn nhớ tên...
  20 Tháng năm 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Giải nhất j dạ?
  21 Tháng năm 2019
 3. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  giải Nhất tỉnh thì vô vinh danh kìa.
  21 Tháng năm 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Really?????
  21 Tháng năm 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Mới trường thôi
  21 Tháng năm 2019
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  À............
  21 Tháng năm 2019
-->