Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. Ar y kd mbr?
  20 Tháng năm 2019
 2. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Phải ông không?
  20 Tháng năm 2019
 3. Ar y kd mbr?
  20 Tháng năm 2019
 4. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  gợi ý nhé :)
  20 Tháng năm 2019
 5. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  ngoài anh Kir còn có ai bị khóa nick hông nè
  20 Tháng năm 2019
 6. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  ... :v Nhận nhầm :D
  20 Tháng năm 2019
 7. Toshiro Koyoshi
  20 Tháng năm 2019
 8. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  gợi ý nx nhé: biệt danh tui là Bin nè
  20 Tháng năm 2019
 9. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Nhiêu tuổi? ^^
  20 Tháng năm 2019
 10. Ar y kd mbr?
  20 Tháng năm 2019
 11. Toshiro Koyoshi
  20 Tháng năm 2019
 12. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  đoán đc chưa nè
  mà tui nhớ trong box hóa có 2 ng bị khóa nick thui mà ta ~
  20 Tháng năm 2019
 13. Kayaba Akihiko
  20 Tháng năm 2019
 14. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Đâu chú ý lắm ^^ Có giao tiếp với Asu nên đang chat thấy bị band
  20 Tháng năm 2019
 15. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  ờ t đây -.-
  20 Tháng năm 2019
 16. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Ăn ở thế nào để nghiệp quật vậy
  20 Tháng năm 2019
 17. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  ông ấy tưởng em là anh đó^^
  20 Tháng năm 2019
 18. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  làm phúc phải tội :)
  20 Tháng năm 2019
 19. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Sao lại làm phúc phải tội? :D
  20 Tháng năm 2019
 20. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  làm phúc nhưng ko đúng cách nên phải tội :)
  20 Tháng năm 2019
 21. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Kể nào
  20 Tháng năm 2019
 22. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  thôi kể lại bị ban cmn acc mất
  20 Tháng năm 2019
 23. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Link đi
  20 Tháng năm 2019
 24. Ar y kd mbr?
  Ar y kd mbr?
  bị xóa rồi thì link làm gì =.=
  20 Tháng năm 2019
 25. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  bỏ đi 3
  20 Tháng năm 2019
 26. Toshiro Koyoshi
  20 Tháng năm 2019
 27. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  xem bài FeSO4+H2SO4+KMnO4 đi hình như ông nhầm đó
  20 Tháng năm 2019
 28. Toshiro Koyoshi
  20 Tháng năm 2019
 29. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  ừa bài NH3,NaOH j j ấy
  20 Tháng năm 2019
 30. Toshiro Koyoshi
  20 Tháng năm 2019
 31. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  đag kiếm
  20 Tháng năm 2019
 32. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Trời -.-
  20 Tháng năm 2019
 33. Kayaba Akihiko
 34. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  hình như t nhầm
  20 Tháng năm 2019
 35. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Bác này cứ làm cháu sợ :v Mỗi lần bác bắt bẻ cháu là cháu sợ vãi mò hôi
  20 Tháng năm 2019
 36. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  đề bài sai hay sao í nhìn kĩ xem haha
  20 Tháng năm 2019
 37. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Không nhìn :< Sợ lắm bị bắt bẻ thì chớt
  20 Tháng năm 2019
 38. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  sao mol NH4NO3 dư sau 2 cái mol NaOH to đùng thế kia đc -.-
  20 Tháng năm 2019
 39. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  nNH4NO3=0,125x
  nNaOH=x+y
  tỉ lệ pư 1:1 vậy mak NH4NO3 vẫn dư :)
  20 Tháng năm 2019
 40. Toshiro Koyoshi
  20 Tháng năm 2019