Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Hỏi crush thì tốt không, nó không trả lời, mà thôi cũng do thi xong nên hơi mệt :>
  20 Tháng năm 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  1 hồi, nó kêu: " Kim Cương, thi rớt mất tiêu rồi ^^ " :vv Xạo hay thật vậy tar? =)
  20 Tháng năm 2019
 3. diemlinhphuong
  20 Tháng năm 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tại vì nó làm biếng học bài, gặp ngay 2 giám thị " dễ " nữa :>
  20 Tháng năm 2019
 5. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  đời là bể khổ:)
  20 Tháng năm 2019
 6. phamkimcu0ng
  20 Tháng năm 2019
-->