Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bangtanbomm

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  you don't need to showing off =))
  19 Tháng năm 2019
 2. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  Don't care me =)))
  19 Tháng năm 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  when I saw that stt, I can't ignore it :v
  19 Tháng năm 2019
 4. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  oh ? =)) you can block me =)))
  19 Tháng năm 2019
 5. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  you will cry, won't you ?? I know it :)
  19 Tháng năm 2019
 6. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  chời t lạy m đó XP à =((( tui sẽ khóc khi nào vậy chòi
  19 Tháng năm 2019
 7. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  ko dám tiếng anh nữa à =)))) t bt m thg t mà =))
  19 Tháng năm 2019
 8. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  huhu best ngu tiếng anh =)) toàn lên gg dịch để dịch rồi cop lại cmt với m nèeee
  19 Tháng năm 2019
 9. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  mắc mệt -.-
  19 Tháng năm 2019
 10. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  vậy sao đc điểm cao thế =)))
  19 Tháng năm 2019
 11. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  7,75 mà cao nỗi gì -_-
  19 Tháng năm 2019
 12. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  điểm TK bao nhiu v
  19 Tháng năm 2019
 13. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  không biết nữa :33
  19 Tháng năm 2019
 14. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  vậy sao bt cao nhất lp ??
  19 Tháng năm 2019
 15. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  cô chủ nhiệm nói :v
  19 Tháng năm 2019
 16. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  chắc do lp m hk ngu thôi =))
  19 Tháng năm 2019
 17. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  ừa căn bản là lớp t học kém lắm :v
  19 Tháng năm 2019
 18. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  ờ giờ t tin r
  19 Tháng năm 2019
-->