Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - gió càng nóng hơn khi nó không thổi :)
  19 Tháng năm 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  =)) Ở chỗ t gió càng thổi nó càng hanh ._.
  19 Tháng năm 2019
 3. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - chỗ t càng thôi càng nóng ;v; đau mắt :) Khỏi đi chùa chiền gì nữa
  19 Tháng năm 2019
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Giống t rồi đó, chắc QT miềng như nhau :D
  19 Tháng năm 2019
 5. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - Gió càng nổi càng đau mắt,kì hơi hắn tạt vô mắt..Đau thiệt :) Quảng Trị hưởng gió Lào hôm ni thôi,Mai hết rồi :d
  19 Tháng năm 2019
-->