Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh Dora

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  sao em lại hỏi vấn đề này ?
  18 Tháng năm 2019
 2. Minh Dora
  Minh Dora
  Hôm nay lướt fb rồi đọc 1 bài liên quan đến phần này nên e khá thắc mắc
  18 Tháng năm 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  không, nó chỉ là một thực thể quốc gia thôi; sẽ có một bài viết riêng giải đáp mọi thắc mắc của you (nhưng sợ vi phạm thôi)
  18 Tháng năm 2019
 4. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  trên báo Tuổi trẻ online có quan điểm: GS J. Crawford cho rằng Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia; Việt Nam Cộng hòa cũng là một thể chế theo Hiệp định Paris 1973. TS Nguyễn Nhã cũng gợi ý đến sự công nhận Việt Nam Cộng hòa sẽ tạo sự đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc, như ý nguyện lúc sinh thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt
  18 Tháng năm 2019
-->