Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Mình đâu có chia nhỏ bài viết..Chỉ là mình giúp bạn kia tìm ra lỗi sai thôi mà...Chia nhỏ bài viết là khi mình viết 2 bài khác nhau hay giống nhau đăng trong cùng 1 topic thôi...Còn dằng này là mình chỉ trả lời để giúp bạn Mộc Nhãn tìm ra lỗi sai của bạn ấy mà thôi..:D
  18 Tháng năm 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Bạn đọc lại nội quy nhé ^^ Bạn trả lời của 2 bài đăng khá nhau thì cũng nên đăng vào cùng 1 bài nha
  18 Tháng năm 2019
 3. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Mình đăng vào cùng một bài mà
  18 Tháng năm 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Mình vào hội thoại đi @@ Ở đây ko tải đc file ảnh @@
  18 Tháng năm 2019
 5. Huỳnh Thanh Trúc
  18 Tháng năm 2019
 6. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Bạn lập đi
  18 Tháng năm 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  rồi đó
  18 Tháng năm 2019
 8. Huỳnh Thanh Trúc
  18 Tháng năm 2019
-->