Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Thanks chị hihi
  --------
  Em lượn trên Pinterest có thêm 3 ông thanh niên kutee trong phim nữa mà quên save, tiếc ghê :3
  18 Tháng năm 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chia sẻ tí nhỉ :D
  18 Tháng năm 2019
 3. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  18 Tháng năm 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Siêu thích luôn ấy chứ >.<
  18 Tháng năm 2019
 5. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Đợi em chút nhá chị yeu :3
  18 Tháng năm 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Okay~~~
  18 Tháng năm 2019
 7. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  18 Tháng năm 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Okayy
  18 Tháng năm 2019
-->