Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jeanne yuki

 1. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Sao vậy?
  17 Tháng năm 2019
 2. jeanne yuki
  jeanne yuki
  haizz... hỏi ai đó đi
  17 Tháng năm 2019
 3. Mart Hugon
  Mart Hugon
  ai đó là ai?
  17 Tháng năm 2019
 4. jeanne yuki
  jeanne yuki
  nói chung là nó mượn mình sau đó nó không chịu trách nghiệm và cái kết
  17 Tháng năm 2019
 5. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Đúng là lũ bạn, mình cũng nhiều thứ mất vì chúng nó nhưng chúng nó cũng cho mình nhiều nên cũng kệ
  17 Tháng năm 2019
 6. jeanne yuki
  jeanne yuki
  đông ý , đoi khi vui quá hóa buồn, cùng cảnh ngộ mà >///<
  17 Tháng năm 2019
 7. Mart Hugon
  18 Tháng năm 2019