Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Hồng Uyên 2k6
  16 Tháng năm 2019
 2. NTD Admin
  NTD Admin
  lâu lâu vô chào hỏi thôi .... đanh đá mãi chưa thôi
  17 Tháng năm 2019
 3. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  ừ.......thi xong chưa
  17 Tháng năm 2019
 4. NTD Admin
  NTD Admin
  rồi nà
  17 Tháng năm 2019
 5. Hồng Uyên 2k6
  Hồng Uyên 2k6
  điểm nhiêu??
  17 Tháng năm 2019
 6. NTD Admin
  NTD Admin
  địa 10
  anh 9,5
  toán 9,75
  mới biết chừng đó thôi
  17 Tháng năm 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Anh chi cao dữ ~ Cao hơn 0.4 điểm
  20 Tháng năm 2019
 8. NTD Admin
  NTD Admin
  Haha!
  26 Tháng năm 2019
-->