Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  cảm ơn Vy nhỏ xinh nha
  16 Tháng năm 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  dạ không có gì ạ:D
  16 Tháng năm 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Vy học lớp mấy rời
  16 Tháng năm 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Lớp 7 ạ
  16 Tháng năm 2019
-->