Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Tín Phạm
  Tín Phạm
  mong a chỉ giáo thêm cho e
  16 Tháng năm 2019
 2. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  16 Tháng năm 2019
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  nếu mk có sai sót thì bn nhắc mk nha
  16 Tháng năm 2019
 4. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Mình chỉ làm mem thường thôi nên chắc khó có thể nhắc đơcj bạn Tmod!
  16 Tháng năm 2019
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  nhưng bn giỏi lý mà
  16 Tháng năm 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  16 Tháng năm 2019
-->