Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi SRILU

 1. jeanne yuki
  jeanne yuki
  ì ì... dè
  15 Tháng năm 2019
 2. SRILU
  SRILU
  dạ??
  15 Tháng năm 2019
 3. jeanne yuki
  jeanne yuki
  vậy thôi, cho có ấn tuongj ý mà >///<
  15 Tháng năm 2019
 4. SRILU
  SRILU
  à à mik làm quen với bạn được không ??
  15 Tháng năm 2019
 5. jeanne yuki
  jeanne yuki
  được, vui lòng nha
  15 Tháng năm 2019
 6. SRILU
  SRILU
  bạn tên gì
  15 Tháng năm 2019