Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  đồng hương
  15 Tháng năm 2019
 2. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  hk trg phan hở ?
  15 Tháng năm 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  noo ước mơ thôi
  15 Tháng năm 2019
 4. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  hi , mik chỉ mơ tới bộ à
  7 Tháng bảy 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  bộ là gì nhỉ
  7 Tháng bảy 2019
 6. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  trg chuyên đh vinh đó mà
  7 Tháng bảy 2019
 7. NTD Admin
  NTD Admin
  KC à , em thích Phan hơn :D
  7 Tháng bảy 2019
 8. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  hi, phan ai mà chẳng thích
  7 Tháng bảy 2019
 9. NTD Admin
  NTD Admin
  Hơi có vô được thôi
  7 Tháng bảy 2019
 10. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  cố lên
  7 Tháng bảy 2019
 11. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  toàn các cao thủ tụ họp mà
  7 Tháng bảy 2019
 12. NTD Admin
  NTD Admin
  Anh cũng thế nhé , hẹn gặp anh tại 1 trong 2 trường đó :D
  7 Tháng bảy 2019
 13. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  Ok e
  Cố lên
  7 Tháng bảy 2019
 14. NTD Admin
  8 Tháng bảy 2019
-->