Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  sao vậy
  15 Tháng năm 2019
 2. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  bị chúng nó gato à em ?
  15 Tháng năm 2019
 3. Roshan
  Roshan
  Đó là chuyện thường mà ~~
  15 Tháng năm 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thiệt à trời, giờ tụi nó tẩy chay e
  15 Tháng năm 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chị bị 10 Hóa 1 tiết và bị bọn xung quanh đánh hội đồng :)
  15 Tháng năm 2019
 6. Roshan
  Roshan
  10 Toán tụi nó dằn mặt, đến lúc nó 10 , lại bảo là t làm gì có biết nó cao như vậy!
  15 Tháng năm 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đấm ko trượt phát lào :)
  15 Tháng năm 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chị Dứa ơi, tình cảnh giống nhau ghê hén! ~ >.<
  16 Tháng năm 2019
-->