Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi khánh ly abbey

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chào bạn nhỏ
  14 Tháng năm 2019
 2. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  lm j vậy chú
  14 Tháng năm 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  làm trên diễn đàn nhỏ à
  14 Tháng năm 2019
 4. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  bớt chú
  14 Tháng năm 2019
 5. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  mai cháu thi hk nè chú có j mún ns ko
  14 Tháng năm 2019
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  bớt điều gì vậy nhỏ ?
  14 Tháng năm 2019
 7. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  bớt nhây ak
  14 Tháng năm 2019
 8. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chú có j mún ns ko nè
  14 Tháng năm 2019
 9. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chài ơi... chán nhỏ quá
  14 Tháng năm 2019
 10. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  là sao ak
  14 Tháng năm 2019
 11. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chúc một điều nhỏ nhoi thoai: thuộc bài và thi tốt, làm bài ngon lành để có kết quả cao về khoe ba mẹ nửa chứ
  14 Tháng năm 2019
 12. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  thk chú
  14 Tháng năm 2019
 13. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  thangk nhỏ
  14 Tháng năm 2019
 14. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  pp chú
  14 Tháng năm 2019
 15. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  cháu thi xong chú nhớ ns tủi thật nha
  14 Tháng năm 2019
 16. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  thi mà phải điểm cao thì tui mới nói, kkk
  14 Tháng năm 2019
 17. khánh ly abbey
  15 Tháng năm 2019
 18. Thái Minh Quân
  15 Tháng năm 2019
-->