Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Phúc.

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  14 Tháng năm 2019
 2. Thiên Phúc.
  14 Tháng năm 2019
 3. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Cố lên nha
  14 Tháng năm 2019
 4. Thiên Phúc.
  14 Tháng năm 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  Hơn anh Thuận luôn nhá em
  14 Tháng năm 2019
 6. Thiên Phúc.
  Thiên Phúc.
  14 Tháng năm 2019
 7. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Nhìn cái mặt đã thấy cưng rùi, mà lại còn cứ dạ dạ làm anh muốn có thằng em zai quá
  14 Tháng năm 2019
 8. Thiên Phúc.
  Thiên Phúc.
  14 Tháng năm 2019
 9. NTD Admin
  NTD Admin
  Ui cha, hai anh em nói chuyện vui vẻ ,tớ cáo từ ..
  14 Tháng năm 2019
 10. Mart Hugon
  Mart Hugon
  Ở nhà 2 anh em có hòa thuận k?
  14 Tháng năm 2019
 11. Mart Hugon
  Mart Hugon
  @NTD Admin em cáo nhưng tb nó k tha nha (trường hợp 2 anh em nói chuyện nhièu)
  14 Tháng năm 2019
 12. NTD Admin
  NTD Admin
  Haha :v anh thấy hai ae nhà này hát karaoke chưa anh Mart @Thiên Thuận
  14 Tháng năm 2019
-->