Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jeanne yuki

 1. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Mang!! ♥♥
  13 Tháng năm 2019
 2. jeanne yuki
  jeanne yuki
  yep, đặt avata đôi với mình không ?
  13 Tháng năm 2019
 3. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Oki, nhưng đợi mình xong đợt nhiệm vụ đã đc ko?
  13 Tháng năm 2019
 4. jeanne yuki
  jeanne yuki
  được khi nào xong nói mình nhé
  13 Tháng năm 2019
 5. ~ Hồng Vân ~
  13 Tháng năm 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  @Rosan haha :D
  14 Tháng năm 2019
 7. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  What, sao lại cười v?
  14 Tháng năm 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị cười chỗ em nói đang làm nhiệm vụ ấy :p
  14 Tháng năm 2019
 9. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Thế sửa lại v ......
  @jeanne yuki Mình có việc bận rùi!
  14 Tháng năm 2019
 10. jeanne yuki
  jeanne yuki
  ??? chuyện gì đang xảy ra ? tôi là ai ? đây là đâu ?
  14 Tháng năm 2019
 11. ~ Hồng Vân ~
  14 Tháng năm 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thôi a :v Đang làm nhiệm vụ đấy -_-
  14 Tháng năm 2019