Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  nếu a ns ko tin thì s :v
  12 Tháng năm 2019
 2. The key of love
  The key of love
  Tin hay không tin cũng thế thôi, đâu cần thứ gì chỉ cần thích anh là đủ rồi ^^
  12 Tháng năm 2019
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  12 Tháng năm 2019
 4. The key of love
  12 Tháng năm 2019
-->