Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lục Vân Tiên

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  lêm HM và quẩy nào :D
  12 Tháng năm 2019
 2. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  muốn quẩy nhưng ko đc
  12 Tháng năm 2019
 3. s2no12k3
  s2no12k3
  vì sợ ......
  12 Tháng năm 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  spam 1 phát là bay :v
  12 Tháng năm 2019
 5. s2no12k3
  s2no12k3
  t đã quá quen vì ngày nào nó cũng nhạt như thế òi ....
  12 Tháng năm 2019
 6. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  ko, vì đau cơ và hiện đang phải ngồi nhà!
  12 Tháng năm 2019
 7. s2no12k3
  12 Tháng năm 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  đồng cảm
  em què chân nên bọn nó bắt nạt em hic T-T
  12 Tháng năm 2019
 9. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  bắt nạt j zậy?
  12 Tháng năm 2019
 10. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  chọc què thêm chân kia à? :D
  12 Tháng năm 2019
 11. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  hic
  12 Tháng năm 2019
 12. s2no12k3
  s2no12k3
  :v ...... tội con bé ....ông lại còn trêu nó : ...nó có tội tình j đâu ???
  12 Tháng năm 2019
 13. Lục Vân Tiên
  12 Tháng năm 2019
 14. s2no12k3
  s2no12k3
  .....
  13 Tháng năm 2019
-->