Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Đung rồi^^
  13 Tháng năm 2019
 2. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Có gần Tăng Thành không aaaaaa
  13 Tháng năm 2019
 3. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Chắc khoảng 2 3 km gì đó, không xa lắm
  13 Tháng năm 2019
 4. Đức Nhật
  Đức Nhật
  >< Gần nhà Cọt của em hongg aww ><
  13 Tháng năm 2019
 5. Đức Nhật
  Đức Nhật
  2 3 km là gần lắm á chị ._. Nếu nhà em ở đó là em đến nhà Cọt ngày 1 lần rồi :3
  13 Tháng năm 2019
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Trường của chị gần này :)
  14 Tháng năm 2019
 7. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Aww >< Chị sướng ghê >< Xin chữ ký ship về cho em với ~
  14 Tháng năm 2019
 8. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Chị còn không biết bây giờ PVĐ đang ở Bình Dương hay Nghệ An :D
  14 Tháng năm 2019
 9. Đức Nhật
  14 Tháng năm 2019
-->