Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi cool boy

 1. Mộc Nhãn
  11 Tháng năm 2019
 2. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  bn lp mấy
  11 Tháng năm 2019
 3. cool boy
  cool boy
  bn ten j
  11 Tháng năm 2019
 4. cool boy
  cool boy
  mik l 9
  11 Tháng năm 2019
 5. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  rk thì e phải kêu bằng a r
  11 Tháng năm 2019
 6. cool boy
  cool boy
  ủa e lớp mấy zợ
  11 Tháng năm 2019
 7. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  e lp 8 ạ
  11 Tháng năm 2019
 8. cool boy
  cool boy
  đội tuyển toán phải k
  11 Tháng năm 2019
 9. Mộc Nhãn
  11 Tháng năm 2019
 10. cool boy
  cool boy
  mới l8 mà đã làm đc toán l9 oy
  siêu quá
  11 Tháng năm 2019
-->