Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. Samurai-chan
  10 Tháng năm 2019
 2. Samurai-chan
  Samurai-chan
  4,8 sĩ diện chứ gì
  10 Tháng năm 2019
 3. kanna kamui
  kanna kamui
  Không, vui, đang lo địa thui
  10 Tháng năm 2019
 4. Samurai-chan
  Samurai-chan
  4.5 sử chả sao
  10 Tháng năm 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  Ừ, ông cố rồi mà, chúc mừng nha
  10 Tháng năm 2019
-->