Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi temotojirimo12

 1. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Nó vote cho Mart rồi :D
  10 Tháng năm 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bé Quýt hiếu thảo vote cho ba @Mart Hugon rồi! :<<< So sorry anh Rimo ~~~
  10 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  aaa :'(
  10 Tháng năm 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  10 Tháng năm 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sad :v
  10 Tháng năm 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Why? ~ I don't know ~`~
  10 Tháng năm 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ma đang đi kêu gọi vote đó -.-
  10 Tháng năm 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  I know ~~~ Mỗi người 1 phong cách
  10 Tháng năm 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hehe =)
  10 Tháng năm 2019
 10. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  -_- Cạn lời ~~
  10 Tháng năm 2019
 11. phamkimcu0ng
  10 Tháng năm 2019
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ma xõa chưa ?
  10 Tháng năm 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ma chưa thi -.-
  10 Tháng năm 2019
 14. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ma bảo là ma có thi lên lớp đâu :>>>
  10 Tháng năm 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ơ :v
  10 Tháng năm 2019
 16. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ma bảo vậy mà :<<<< Mồ ~`~
  10 Tháng năm 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ma tưởng nó khác nhau a :3
  10 Tháng năm 2019
 18. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Khác nhau ???? ~ một câu hỏi lạ ... Thi học kỳ II với thi lên lớp có khác nhau đâu ~`~
  10 Tháng năm 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tại chỗ m không gọi như vậy ._.
  10 Tháng năm 2019
 20. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cho con hỏi : Thi HSG Toán ma đc bao nhiu điểm? :>>>
  10 Tháng năm 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  12đ thôi a, trên thang 20đ :v
  10 Tháng năm 2019
 22. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Vậy là cao rồi! Học kỳ I con thi có 7,5 điểm :<<<
  10 Tháng năm 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hehe :v Ma làm đại được nửa thời gian thì nằm ngủ :>
  10 Tháng năm 2019
 24. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Sức mình có hạn thôi nhỉ? ~`~
  10 Tháng năm 2019
 25. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Con mong năm nay vào y như bài năm ngoài thì tốt biết mấy ~
  10 Tháng năm 2019
 26. phamkimcu0ng
  10 Tháng năm 2019
-->