Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  cảm ơn trai adminh
  9 Tháng năm 2019
 2. NTD Admin
  NTD Admin
  Không có gì thầy ạ , lần trước hỏi thầy đề thi ai ngờ thầy đoán như thần trúng hết luôn . Em nên là người cảm ơn thầy mới phải
  10 Tháng năm 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  ủa, tui đoán đại mà trúng luôn hả ta !
  10 Tháng năm 2019
 4. NTD Admin
  NTD Admin
  Ý hệt luôn đó thầy ^^
  10 Tháng năm 2019
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  chịu roài
  10 Tháng năm 2019
-->