Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Roshan
  Roshan
  You nhanh tay thật!
  8 Tháng năm 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Haha, mình được cảm ơn mà ^^
  8 Tháng năm 2019
 3. Roshan
  8 Tháng năm 2019
 4. Anh's Mine 's
  Anh's Mine 's
  Vâng vâng
  Em bt rùi nè
  8 Tháng năm 2019
-->