Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  what? môn gì vậy Shin? :>
  8 Tháng năm 2019
 2. hoa du
  hoa du
  gần hết Nan ạ....
  8 Tháng năm 2019
 3. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  ơ... thế Shin thi bn môn?? :D:
  8 Tháng năm 2019
 4. hoa du
  hoa du
  thi 4/9 môn r...
  8 Tháng năm 2019
 5. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  @@ chưa được nửa...:D
  8 Tháng năm 2019
 6. hoa du
  hoa du
  thoi cố 2 ngày nữa vớt vớt 10đ mấy môn mình học tốt v...
  8 Tháng năm 2019
 7. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :D môn gì vậy SHin?? :D
  8 Tháng năm 2019
 8. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  hoa +địa
  8 Tháng năm 2019
 9. shorlochomevn@gmail.com
  8 Tháng năm 2019
 10. hoa du
  hoa du
  :3
  8 Tháng năm 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bạn Shin có biệt danh nhưng không chịu kể trong bản đăng kí -.-
  16 Tháng năm 2019
 12. hoa du
  hoa du
  :>>
  sai, nó không phải là bút danh của t nên t ko kể =^=
  16 Tháng năm 2019
 13. phamkimcu0ng
  16 Tháng năm 2019
 14. hoa du
  hoa du
  =v=
  16 Tháng năm 2019
-->