Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  khôi phục lại thui :D
  7 Tháng năm 2019
 2. NTD Admin
  NTD Admin
  Dùng WinPE đi chị ơi , khỏi lo chuyện dữ liệu
  7 Tháng năm 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko bít T^T
  7 Tháng năm 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Trời, thiệt nun?
  7 Tháng năm 2019
 5. Uyển Green
  Uyển Green
  giống tui nè :< hồi lúc trước sửa là win10 sửa xong thành win7 :<
  7 Tháng năm 2019
 6. Kuroko - chan
  7 Tháng năm 2019
 7. NTD Admin
  NTD Admin
  Trời ơi , không biết winpe sao
  7 Tháng năm 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko bít j về máy tính T^T
  7 Tháng năm 2019
 9. NTD Admin
  NTD Admin
  ...
  7 Tháng năm 2019
 10. s2no12k3
  7 Tháng năm 2019
 11. Kuroko - chan
  7 Tháng năm 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Thương ghê
  7 Tháng năm 2019
 13. NTD Admin
  NTD Admin
  Chị seach google là sẽ có nhé
  7 Tháng năm 2019
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hiuhiu
  7 Tháng năm 2019
 15. s2no12k3
  s2no12k3
  sao k copy dữ liệu vào thiết bị nào đó nhỉ ???
  7 Tháng năm 2019
 16. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  quên mất huhu
  7 Tháng năm 2019
 17. s2no12k3
  7 Tháng năm 2019
-->