Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Bà đưa Sđt của ai cho con vậy
  7 Tháng năm 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Sao gọi ko đc
  7 Tháng năm 2019
 3. Lai Mai Trang
  Lai Mai Trang
  bố t
  7 Tháng năm 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  con điên, t bảo m đưa số m mà
  8 Tháng năm 2019
-->