Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Trường với Trâm
  Trường với Trâm
  Cái ảnh bạn muốn thể hiện âm nhạc á chũ ký á
  6 Tháng năm 2019
 2. Trường với Trâm
  Trường với Trâm
  Mình không biết làm sao chịu
  6 Tháng năm 2019
 3. Đức Nhật
  Đức Nhật
  ._. Mình làm bằng photoshop nhee bạn :3
  6 Tháng năm 2019
 4. Đức Nhật
  Đức Nhật
  ._. Lỗi nhiều lắm trong đó á ._.
  6 Tháng năm 2019
-->