Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ể.. Chỗ nào vậy? ~
  6 Tháng năm 2019
 2. NTD Admin
  NTD Admin
  Bài của bạn đã được sửa lại rồi nhé
  6 Tháng năm 2019
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  "Hình hơi nâng cao " á?
  6 Tháng năm 2019
 4. NTD Admin
  NTD Admin
  Đúng , bạn chưa khái quát được nội dung câu hỏi qua tiêu đề đó
  6 Tháng năm 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thêm từ "hơi" cũng bị tính á?
  6 Tháng năm 2019
 6. NTD Admin
  NTD Admin
  Có đấy bạn , đó có thể hiểu là '' không nghiêm túc '' khi đăng bài ~~ dù lỗi đó không có
  6 Tháng năm 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Lần sau sẽ rút kinh nghiệm ~
  6 Tháng năm 2019
 8. NTD Admin
  NTD Admin
  Cố gắng không là bị phạt đó nhé bạn :D
  6 Tháng năm 2019
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Một lần bị đen rồi nên chừa rồi ~
  6 Tháng năm 2019
 10. NTD Admin
  NTD Admin
  Tớ sau 2 lần đen giờ mới khôn được
  6 Tháng năm 2019
-->