Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dora9528

 1. poke2476
  poke2476
  i feed it ,too
  5 Tháng năm 2019
 2. Dora9528
  Dora9528
  Sai chính tả rồi bạn ơi
  5 Tháng năm 2019
 3. poke2476
  poke2476
  where?
  5 Tháng năm 2019
 4. poke2476
  poke2476
  i don't see it
  5 Tháng năm 2019
 5. Dora9528
  Dora9528
  "Feed"là nuôi còn "Feel" mới là cảm thấy
  5 Tháng năm 2019
 6. Dora9528
  Dora9528
  Rõ ràng ấy mà
  5 Tháng năm 2019
 7. Tống Huy
  Tống Huy
  Chỗ mình cũng nóng lắm ><
  5 Tháng năm 2019
 8. poke2476
  poke2476
  tại cái máy tính
  5 Tháng năm 2019
 9. Dora9528
  Dora9528
  Chả trách mùa đông không lạnh
  5 Tháng năm 2019
 10. Tống Huy
  5 Tháng năm 2019
 11. Dora9528
  Dora9528
  Thế còn cãi lại
  5 Tháng năm 2019
 12. poke2476
  poke2476
  tại nó mà
  5 Tháng năm 2019
 13. Dora9528
  Dora9528
  Mà trên bàn phím L và D cách nhau xa mà
  5 Tháng năm 2019
 14. poke2476
  poke2476
  mik nhìn nhầm hi cái đó
  5 Tháng năm 2019
 15. Dora9528
  Dora9528
  Hờ
  5 Tháng năm 2019
-->